Publikacje

PUBLIKACJE NAUKOWE, MATERIAŁY SZKOLENIOWE  i WYDAWNICTWA PROMOCYJNE SOT 

Łącznie w latach 2001-2018 wydano 40 publikacji w tym:

  • 10 publikacji naukowych
  • 10 kompletów materiałów szkoleniowych
  • 16 egz. materiałów promocyjnych
1.   „Pilotażowy Program Wypoczynek z Potęgowaniem Zdrowia”

      Nowy Sącz 2001 - pobierz pdf

2.   Poradnik dla liderów wdrażających projekt wypoczynek z potęgowaniem zdrowia”

      Nowy Sącz 2002,  ISBN 83-917738-1-7  - pobierz pdf

3.   Informator Turystyczny „Nowy Sącz i Ziemia Sądecka Zaprasza” 

      Nowy Sącz 2002, ISBN 83-917571-0-2

4.   Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością w Branży Turystycznej”

      Ogólnopolska Konferencja Branży Turystycznej Przemyśl 2002,  ISBN 83-917738-0-9  - pobierz pdf

5.   Raport  z Forum „Standardy Jakości  w Branży Turystycznej”

      Harklowa,  2003  - pobierz pdf

6.   „Wypoczynek dla Zdrowia”,  materiały szkoleniowe dla liderów wdrażających 

      Program, Nowy Sącz  2003

7.   Wprowadzenie do Zarządzania przez Jakość – TQM”  

      Ogólnopolska Konferencja dla Wyższych Uczelni Kształcących Kadry dla Turystyki

      Zakopane 2004, ISBN 83-917738-0-8

8.   ”Upowszechnianie  wdrażania standardów jakości w turystyce” 

      ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych systemów zarządzania.

      Zakopane – Kalatówki 2004, ISBN 83-917571-2-9  - pobierz pdf

9.   „ Standardy Jakości w Turystyce” – wytyczne wdrażania standardu jakości

      w organizacji turystycznej – Warszawa 2004, ISBN 83-86539-19-4  - pobierz pdf

10. „Informator Turystyczny „Ziemia Sądecka Zaprasza”

      Nowy Sącz 2004, ISBN 83-917571-1-0  - pobierz pdf

11. Szkolenie Przedsiębiorców z Branży Hotelarskiej”

      materiały szkoleniowe,  na zlecenie  Ministerstwa Gospodarki i Pracy

      Warszawa,  2005   - pobierz pdf

12.Turystyka Wiejska”, Materiały szkoleniowe  dla liderów prowadzących  

      działalność Agroturystyczną, na zlecenie Ministerstwa Gospodarki i Pracy

      Warszawa,   2005  - pobierz pdf

13. „Szkolenie przedsiębiorców prowadzących działalność organizatora  

      turystyki, pośrednika turystycznego i agenta turystycznego”  -

      materiały  szkoleniowe, na zlecenie Ministerstwa Gospodarki i Pracy

      Warszawa,   2005  - pobierz pdf

14. Informator Turystyczny „Nowy Sącz i Ziemia Sądecka Zaprasza”

      Nowy Sącz 2005, ISBN 83-917571-2-9

15.Karpacki Szlak Rowerowy w Małopolsce”.

      Nowy Sącz   2006 – wydanie pierwsze, - pobierz pdf

16.Szkolenia liderów prowadzących działalność agroturystyczną”.

      Na zlecenie  Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2006  - pobierz pdf

17. „Karpacki Szlak Rowerowy w Małopolsce „

      Nowy Sącz   2007 – wydanie drugie, ISBN  978-83-917571-5-4  - pobierz pdf

18.Karpacki Szlak Rowerowy I”– mapa, informator

      Nowy Sącz 2007,  ISBN – 978-83-917571-3-0

19. „Sądecki Szlak Rowerowy w Małopolsce” – mapa, informator

      Nowy Sącz 2007, ISBN 978-83-917571-4-7  - pobierz pdf

20.Kodeks Dobrej Praktyki Zarządzania w Usługach Turystycznych”

      Warszawa 2008, ISBN – 978- 83- 927480- 4- 5  - pobierz pdf

21. „Karpacki Szlak Rowerowy i szlaki łącznikowe w Małopolsce” – książka

      Nowy Sącz 2008,  ISBN 978-83-927480-8-3  - pobierz pdf  

22. „Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami” -materiały szkoleniowe

      Nowy Sącz 2008, ISBN 978-83-927480-1-4

23.Karpacki Szlak Rowerowy I odcinek”, mapa turystyczna, informator

      Nowy Sącz 2008,  ISBN – 978-83-927480-5-2  - pobierz pdf

24. „Karpacki Szlak Rowerowy – II AB ”  mapa turystyczna, informator.

      Nowy Sącz 2008,  ISBN  978-83-917571-6-1  - pobierz pdf

25.Winny Szlak Rowerowy”  mapa turystyczna, informator

      Nowy Sącz 2008, ISBN 978-83-917571-7-8  - pobierz pdf

 26. „Królewski Szlak Rowerowy” – mapa

       Nowy Sącz 2008, ISBN  978-83-927480-0-7  - pobierz pdf

 27. „Transgraniczny Szlak Rowerowy”-  mapa

       Nowy Sącz 2008, ISBN  978-83-91571-9-2  - pobierz pdf

28. „Wielokulturowy Szlak Rowerowy”  mapa

      Nowy Sącz 2008, ISBN  978-83-917571-8-5  - pobierz pdf

29. „Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami”   materiały szkoleniowe

      Nowy Sącz 2008,  ISBN – 978-83-927480-1-4  - pobierz pdf

30. „Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami”- katalog ofert gospodarstw

      agroturystycznych, Nowy Sącz 2009,  ISBN 978-83-927480-2-1  - pobierz pdf

31. „Standardy Jakości w Agroturystyce”  - materiały szkoleniowe dla

      przedsiębiorców prowadzących działalność agroturystyczną.

      Nowy Sącz 2009  - pobierz pdf

32. „Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami”   materiały szkoleniowe

      Nowy Sącz 2009   ISBN 978-83-927480-9-0  - pobierz pdf

33. „Małopolska Countryside Fragrant with Herbs”  - catalogue

      Nowy Sącz 2017   ISBN 978-83-62876-08-2  - pobierz pdf

34. „Małopolska Wieś dla Dzieci” – katalog ofert

      Nowy Sącz 2010,  ISBN  978-83-927480-6-9  - pobierz pdf

35. „Małopolska Countryside for Children” – catalogue

      Nowy Sącz 2017,  ISBN  978-83-62876-16-7  - download pdf

36. „Małopolska Miodowa Kraina” – katalog ofert

      Nowy Sącz 2010,  ISBN  978-83-927480-3-8  - pobierz pdf

37. „Małopolska Wieś dla Seniorów” – katalog ofert

      Nowy Sącz 2010,  ISBN  978-83-63876-00-6  - pobierz pdf

38. „Małopolska Countryside for Seniors” – catalogue

      Nowy Sącz 2017,  ISBN  978-83-62876-12-9  - download pdf

39. „Małopolska Countryside on Horseback” – catalogue

      Nowy Sącz 2017,  ISBN  978-83-62876-20-4  - download pdf

40. „Małopolska Wieś w Siodle” – katalog ofert

      Nowy Sącz 2015,  ISBN  978-83-62876-04-4  - pobierz pdfStrona główna
strona główna