Projekty

Łącznie w latach 2001-2018, zrealizowano 177 projektów oraz wydano 40 publikacji. 

Większość projektów zrealizowano we współpracy i dofinansowaniu (w konkursach ofert, zleceniu zadań i przetargów) z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Gospodarski, Ministerstwem Sportu i Turystyki, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Województwem Małopolskim, Powiatem Nowosądeckim, Miastem Nowy Sącz, oraz gminami powiatu nowosądeckiego i gorlickiego).

Ważniejsze projekty to:

 • Wyznaczenie szlaku edukacji ekologicznej dla turystyki aktywnej w dolinie rzeki Białki i Białej Wody,
 • Wyznaczenie  szlaku konnego na Spiszu i Podhalu,
 • Wytyczenie i oznakowanie najdłuższego szlaku rowerowego w Polsce pn. „Karpacki Szlak Rowerowy i szlaki rowerowe w Małopolsce,
 • Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji – Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością w Branży Turystycznej,
 • Organizacja Ogólnopolskich Konferencji dla Wyższych Uczelni kształcących kadry dla turystyki – „Wprowadzenie do Zarządzania przez Jakość”,
 • Opracowanie Poradnika „Standardy Jakości w Turystyce”,
 • Organizacja Ogólnopolskiego Seminarium pt. ”Upowszechnianie wdrożenia standardów jakości w turystyce”,
 • Opracowanie i wdrożenie Pilotażowego Internetowego Systemu Rezerwacji Miejsc Noclegowych,
 • Opracowanie produktu „Wypoczynek dla Zdrowia” oraz przeprowadzenie 2 szkoleń dla liderów wdrażających produkt,
 • Organizacja i przeprowadzenie dziewięciu ogólnopolskich  szkoleń dla liderów branży hotelarskiej, organizatorów turystyki i agroturystyki,
 • Opracowanie książki „Kodeks Dobrych Praktyk Zarządzania w usługach turystycznych”,
 • Organizacja Szkoleń „Standardy Jakości w Agroturystyce”,
 • Podnoszenie jakości świadczonych usług – kategoryzacja Wiejskiej Bazy Noclegowej,
 • Opracowanie i wdrożenie produktu „Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami,
 • Opracowanie i wdrożenie produktu „ Małopolska Wieś dla Dzieci”,
 • Opracowanie i wdrożenie produktu „Małopolska Miodowa Kraina”,
 • Opracowanie i wdrożenie produktu „Małopolska Wieś dla Seniorów”,
 • Opracowanie i wdrożenie produktu Małopolska Wieś w Siodle”.
 • Opracowanie aplikacji mobilnych na smartfony i tablety systemem Android dla porduktów; „Małopolska Wies dla Dzieci”, „Małopolska Wieś dla Seniorów”, „Małopolska Wies w Siodle”Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami”
pobierz wykaz projektów zrealizowanych w latach 2001-2018 pdf