Szlaki Łącznikowe KSR

Szlaki Łącznikowe Karpackiego Szlaku Rowerowego:

  1. Sądecki Szlak Rowerowy z Muszynki do Nowego Sącza.
  2. Wielokulturowy Szlak Rowerowy z Przełęczy Wysowskiej do Sędziszowej.
  3. Winny Szlak Rowerowy   z Koniecznej do Tropia.
  4. Królewski Szlak Rowerowy  z Biecza do Przełęczy Przysłop.
  5. Transgraniczny Szlak Rowerowy z Długiego do Muszyny.

SĄDECKI SZLAK ROWEROWY   pobierz mapę pdf 

Kolor szlaku – żółty

Długość szlaku 63 km.

Szlak łącznikowy łączący gminy Beskidy Sądeckiego w dolinie Kamienicy Nawojowskiej z głównym Karpacki Szlakiem Rowerowym.

Szlak prowadzi przez miasta i gminy : Uzdrowiskową Gminę Krynica-Zdrój, Łabowa, Nawojowa, Kamionka Wielka, Chełmiec, Nowy Sącz. Trasa Sądeckiego Szlaku Rowerowego prowadzi od: Muszynki /przejście graniczne/ – Tylicz – Mochnaczka Wyżna – Berest - Polany – Kamianna – Kotów – Nowa Wieś - Uhryń – Łabowa – Maciejowa – Frycowa - Nawojowa – Popardowa Niżna - Kamionka Mała – Jamnica – Kunów - Nowy Sącz; ul. Falkowska, Chruślicka, Zdrojowa)

Szlak został połączony w Nowym Sączu z głównym szlakiem Karpackim. Szlak łatwy najtrudniejszy odcinek Jamnica-Kunów.

 

WIELOKULTUROWY SZLAK ROWEROWY   pobierz mapę pdf 

Kolor szlaku – czerwony

Długość szlaku 65,5 km

Swoją nazwą nawiązuje do tradycji i kultury ludności zamieszkującej niegdyś te tereny łemków, górali karpackich, chasydów, pogórzan.

Szlak prowadzi przez Miasta i Gminy: Uście Gorlickie, Ropę, Miasto Grybów, Gminę Grybów, Łużną, Bobową  

Trasa Wielokulturowego Szlaku Rowerowego prowadzi od: Przełęczy Wysowskiej przez Blechnarkę (turystyczne przejście graniczne ze Słowacją), a następnie trasą: Wysowa - Hańczowa – Stawisze – Śnietnica - Brunary – Florynka –Wawrzka – Podchełmie – Grybów – Siołkowa – Stróże – Polna – Szalowa – Wilczyska – Jeżów – Bobowa - Sędziszowa

Szlak łatwy - najtrudniejszy odcinek miedzy Brunarami i Grybowem oraz pod samą przełęczą Wysowską.

Trasa biegnie przez malownicze tereny Beskidu Niskiego, Gór Grybowskich, Pogórza Ciężkowickiego i Rożnowskiego o krajobrazie pogórzy, dolin i pasm górskich.

Podróżując tą trasą to nie tylko możliwość podziwiania górskich krajobrazów ale również możliwość poznania tradycji i kultury zamieszkujących kiedyś te tereny: łemków, górali karpackich, chasydów, pogórzan.

 

WINNY SZLAK ROWEROWY   pobierz mapę pdf 

Kolor szlaku żółty

Szlak o długości 155 km

Szlak nawiązuje do szlaku handlu winem z Węgier do Gorlic, Biecza i Krakowa.

Szlak prowadzi przez Miasta i Gminy: Sękowa, Uście Gorlickie, Miasto Gorlice, Biecz, Gminę Gorlice, Moszczenicę, Łużną, Bobową, Korzenną, Gródek n/Dunajcem.

Trasa Winnego Szlaku Rowerowego rozpoczyna się w Koniecznej i prowadzi przez Radochnę, Bartne, Ropicę Górną, Owczary, Sękową, Siary, Dominikowie, Korczynę, Biecz, Kwiatonowice, Moszczenicę, Staszkówkę, Podwiatrówki, Łużną, Biesną, Siedliska, Bobową Jankową, Lipniczki, Lipnicę Wielką, Rozdole, Przydonicę, Gródek n/Dunajcem, Bartkową, Rożnów, Radajowice, Roztokę do Tropia, gdzie łączy się z głównym szlakiem Karpackim Szlakiem Rowerowym.

Szlak,  prowadzi w większości drogami asfaltowymi, drogi utwardzone występują na odcinkach Konieczna-Bartne, Ropica Górna-Owczary, Dinarowa-Strzeszyn, Lipniczki - Lipnica Wielka - Przydonica, Roztoka-Tropie

Trasa szlaku łatwa, o różnicy wysokości do 1000m, największe trudności znajdują się na odcinkach: Bartne-Krzywa Małastów-Owczarty oraz LipnicaWielka – Rożnów (ostre podjazdy i zjazdy), pomiędzy Binarową i Strzeszynem odcinki kamienistych nie utwardzonych dróg

Trasa biegnie przez malownicze tereny Beskidu Niskiego, Dołów Jasielsko Sanockich, Pogórza Ciężkowickiego i Rożnowskiego o krajobrazie gór średnich i pogórzy.

W roku 20008 COTG PTTK  oznakował dalsze 65 km odcinków szlaku w kierunku powiatu limanowskiego i nowotarskiego

 

KRÓLEWSKI SZLAK ROWEROWY   pobierz mapę pdf 

Kolor szlaku zielony

Długość szlaku 112,5 km

Trasa szlaku prowadzi przez tereny związane z przejazdem i pobytem królów.

Rozpoczyna się w Bieczu prowadzi przez Hortę, Strzeszyn, Wilczak, Klęczany, Gorlice, Ropicę Polską, Bystrą, Bucze, Bieśnik, Szalową, Biedową, Bugaj, Polną, Stróże, Grybów, Ptaszkową, Kamionkę Wielką, Nowy Sącz, Cyganowice, Stary Sącz, Moszczenicę, Przysietnicę, Skrudzinę, Gołkowice Dolne, Obidzę na Przełęcz Przysłop.

Docelowo szlak zostanie poprowadzony do Czorsztyna i Niedzicy.

Trasa prowadzi przez miasta i gminy: Biecz, Gminę Gorlice, Miasto Gorlice, Łużną, Gminę Grybów, Miasto Grybów, Kamionkę Wielką, Miasto Nowy Sącz, Stary Sącz, Łącko.

Szlak, przebiega w zdecydowanej większości drogami asfaltowymi, na krótkich odcinkach drogami utwardzonymi i duktami leśnymi: Bucze, Sadecki Bartnik-Stróże, Biała Niżna przed ul. Topolową, Cyganowice – Stary Sącz i podjazd na Przełęcz Przysłop.

Trasa szlaku łatwa, o różnicy wysokości 2000 m, najtrudniejsze odcinki to Kamionka Wielka-Jamnica, Łazy Biegonickie-Cyganowice, Moszczenica Wyżna – Skrudzina i Łazy Brzyńskie-Przełęcz Przysłop – ostre podjazdy i zjazdy, pod Przysłopem kamienista nie utwardzona droga.

Trasa biegnie przez malownicze tereny Pogórza Ciężkowickiego, Gór Grybowskich, Pogórza Rożnowskiego, Beskidu Niskiego, Kotliny Sądeckiej i Beskidu Sądeckiego o krajobraz kotlin i dolin górskich oraz pogórzy i gór średnich.

 

TRANSGRANICZNY SZLAK ROWEROWY   pobierz mapę pdf 

Kolor szlaku niebieski

Szlak o długości. 71,5km

Trasa Transgranicznego Szlaku Rowerowego prowadzi wzdłuż pasm górskich pograniczem polsko-słowackim a jego główną zaletą jest to, że na długich odcinkach prowadzi przez wyludnione, pozbawione zabudowań i ludzi tereny, umożliwiając bezpośredni kontakt z przyrodą, nieskażoną cywilizacją a także bezpośrednie obserwacje natury w tym zwierząt, ptaków i płazów.

Szlak prowadzi przez Miasta i Gminy : Sękową, Uście Gorlickie, Krynicę-Zdrój, Muszynę 

Szlak rozpoczyna się Długim, prowadzi przez Krzywą – Gładyszów - Smrekowiec – Kwiatoń - Uście Gorlickie – Czarną – Śnietnicę – Banicę – Izby – Mochnaczkę Niżną – Tylicz – Powroźnik – do Rowerowej Pętli Muszyńskiej i Muszyny gdzie łączy się z głównym Karpackim Szlakiem Rowerowym. Trasa szlaku, przebiega w zdecydowanej części drogami asfaltowymi, na krótkich odcinkach utwardzonymi i żwirowymi.

Szlak łatwy, o różnicy wysokości 500m najtrudniejszy odcinek to Długie, Czarne oraz Izby - Mochnaczka Niżna. Trasa biegnie przez malownicze tereny Beskidu Niskiego i Beskidu Sądeckiego o krajobrazie dolin i pasm gór średnich.

Realizatorem projektu jest Sądecka Organizacja Turystyczna ,

właścicielami szlaku,  gminy przez które szlaki przebiegają.

Projekt realizowany w latach 2006-2009 przy wsparciu finansowym Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa  Sportu i Turystyki,  Województwa Małopolskiego, Powiatów Nowosądeckiego i Gorlickiego oraz gmin, przez których tereny przebiegają szlaki.

Strona główna
strona główna