o SOT

Małopolska wieś dla dzieciMałopolska miodowa krainaMałopolska wieś w siodleMałopolska Wieś dla SeniorówMałopolska wieś pachnąca ziołami

Sądecka Organizacja Turystyczna (SOT) powstała w  2001 r., jej misją jest  rozwój, promocja produktów turystycznych oraz podnoszenie jakości usług turystycznych.

Członkami SOT są: administracja samorządowa: powiaty, miasta i gminy,  gminy, stowarzyszenia działające na rzecz turystyki,  branża turystyczna (hotelarska, organizatorzy turystyki, pośrednicy turystyczni, wyższe uczelnie kształcące kadry dla turystyki, zarządcy atrakcji turystycznych).

SOT realizuje następujące zadania:

  • integracja społeczności lokalnej głównie jednostek samorządu lokalnego, branży turystycznej oraz stowarzyszeń działających w sferze turystyki,
  • tworzenie i rozwój usług turystycznych wokół lokalnych atrakcji turystycznych,
  • promocja turystyczna,
  • gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach i usługach  turystycznych,
  •  wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej,
  •  wspieranie rozwoju lokalnej turystyki,
  • inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,
  • podejmowanie działań w zakresie planowania i realizacji imprez turystycznych,
  • doskonalenie kadr turystycznych,
  • prowadzenie monitoringu w zakresie turystyki.

 

Sądecka Organizacja Turystyczna w latach 2001-2013, zrealizowała  117 projektów  oraz wydała 35 własne publikacje,  przy współpracy Ministerstwa Sportu i Turystyki, Województwa Małopolskiego, Powiatów Nowosądeckiego i Gorlickiego, Miasta Nowego Sącza oraz miast i gmin powiatów nowosądeckiego i gorlickiego.

Za swoją działalność  była wielokrotnie nagradzana i wyróżniania,  m.in.: Honorową Odznaką za Zasługi dla Turystyki”, „Kryształem Soli” przyznawanym  dla najlepszej organizacji w Małopolsce, Certyfikatem POT,  za najlepszy produkt turystyczny w Polsce, Złotym Medalem na Tour Salon w Poznaniu, Tarczą Herbową Miasta Nowego Sącza.
Certyfikat POT Medal Tour Salon 2010 Honorowa odznaka za załugi dla turystykiZasłużony dla miasta Nowego Sącza Kryształ Soli 2008 Wawrzyn Polskiej Turystyki 2011pot_2010                pot_2011
                                                                                                Partnerzy SOT w realizacji projektów